Stand

Uitslagen

Programma

Inschrijfformulier voor Certificaat van Lening

Door het bestuur van de VV Buinen wordt een lening uitgeschreven, verdeeld in certificaten van nominaal € 50 (zegge: vijftig euro), € 100 (zegge: honderd euro) en aangegaan ten behoeve van de verbouw van de kantine van de VV Buinen, Molenstraat 2B te Buinen.

Door invulling van dit formulier van de VV Buinen bevestigt u deel te nemen aan deze reeks certificaten van lening en dat u akkoord gaat met een eenmalige incasso van het totaalbedrag van door u gekochte certificaten. Daarna krijgt u binnen 14 dagen de getekende certificaten toegestuurd, waarvoor u betaald heeft.

Aan het einde van ieder jaar wordt geloot welke certificaten worden terugbetaald, voor het eerst in het jaar 2022. De totale looptijd is 10 jaar.

Alle certificaten worden bijgehouden in een register, waarin ook actuele adres- en rekeninggegevens  worden bijgehouden. De eigenaar moet wijziging van deze gegevens schriftelijk doorgeven aan het bestuur van de VV Buinen. Dit wordt gedeponeerd bij Notariskantoor Veldkamp & Prins te Borger.

Op de certificaten is het Reglement uitgifte certificaten van de VV Buinen te Buinen van toepassing.

[form id=”820″ /]