Historie v.v. Buinen

Het was in de aanloop van het jubileum van het 40-jarig (1985) bestaan van onze voetbalvereniging dat er bij Henk Copinga en Jan Willem Darwinkel het idee ontstond de historie van de v.v. op papier te zetten.
Van het uitgeven van een boek kwam het toen niet; al snel bleek hiervoor de tijd naar het jubileum toe te kort. Wel zijn er in die tijd meerdere mannen geïnterviewd die ons konden voorzien van informatie van vervlogen tijden. Maar ook werden oude kasboeken, andere waardevolle geschriften en foto’s ons ter hand gesteld.
Een aantal jaren lag het project daarna stil.

In 1993 traden Henk en Jan Willem als voorzitter en vice-voorzitter toe tot het bestuur van onze club. De opdracht die we ons hadden gesteld was het opnieuw in de steigers zetten van de bestuurlijke vorm. De toegift en flinke extra klus was de organisatie van het 50-jarig bestaan in 1995.
Deze mijlpaal was natuurlijk ook nog eens het ideale moment een boek uit te brengen met daarin beschreven de voetbalhistorie. Het is een drukke en af en toe hectische periode geweest, kan ik wel zeggen. Maar zeker ook een periode waar we met veel voldoening op terug konden kijken.

Voor het schrijven van het jubileumboek is het heel goed is geweest dat in 1985 al de nodige informatie was vergaard, want een aantal mannen die we toentertijd hebben gesproken, leefde niet meer.
Het jubileumboek is in twee episodes verdeeld; de periode van vóór de oorlog en de periode vanaf de heroprichting op 5 oktober 1945. Opnieuw zijn er mensen geïnterviewd, hebben we dagen in het archief van de “Asser Courant” zitten spitten en hebben we materiaal (met name foto’s) verzameld. Al met al leuk en dankbaar werk en ook vaak heel verrassend.

In de periode van vóór de oorlog bleek Buinen over het nodige voetbaltalent te beschikken. Het was een periode waarin het kon gebeuren dat 4 spelers waren geselecteerd voor het Drentse elftal. Daarnaast gaf het grote Achilles te kennen belangstelling te hebben voor één van de gebroeders Copinga. Hierbij moet bedacht worden dat Achilles in die tijd nog meedeed voor het landkampioenschap van Nederland en een concurrent was van bijvoorbeeld Ajax.
In de periode waarover we het nu hebben is er in Buinen één keer een kampioenschap gevierd en was er promotie van de 2e naar de 1e Klasse van de DVB (Drentse Voetbalbond).

Ook na de heroprichting heeft Buinen meerdere spelers geleverd aan het Drentse Elftal en kunnen de namen van Harry Jansen en Bram Komduur worden genoemd als spelers die aan het hogere niveau mochten ruiken bij de BVO Emmen.

In het jubileumboek worden natuurlijk de kampioenschappen van na de heroprichting belicht. De laatste keer dat Buinen 1 kampioen is geworden was in het seizoen 1978/ 1979. Daarna zijn we er een paar keer bij in de buurt gekomen, maar mochten helaas niet opnieuw de zegekar door het dorp zien rijden. Een opdracht voor de huidige generatie zullen we maar zeggen.

Voor de details, voor wat betreft de periode tot en met 1995, verwijs ik naar het jubileumboek “Sportieve Historie”.

Mede namens Henk Copinga,
Jan Willem Darwinkel